Privacyverklaring Zo Helmond 

Bezoek aan de website van Zo Helmond 

Deze website is onderdeel van Sociale Teams Helmond. Als u de website van Zo Helmond bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken. 

Wat doen we met uw IP-adres?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. Een deel van uw IP-adres wordt geregistreerd voor het bijhouden van uw bezoekgegevens op de website. 

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de website van Zo Helmond worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van Zo Helmond klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en verwerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag en zijn niet te herleiden naar een persoon. 

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij een bezoek aan onze website kun u ervoor kiezen het gebruik van cookies te weigeren. Sociale Teams Helmond plaatst alleen een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet volledig meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Uw privacyrechten en een privacyklacht indienen

Wanneer Sociale Teams Helmond persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht. U kunt ze ook vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Recht op informatie

Sociale Teams Helmond verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost. 

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Zo Helmond kunt u bezwaar maken door cookies te weigeren.  Wanneer u cookies weigert worden er geen gegevens van u verzameld. 

Vragen over privacy

Als u vragen heeft over hoe Sociale Teams Helmond omgaat met uw gegevens of wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring onvoldoende door ons worden nageleefd, kunt u contact opnemen met Sociale Teams Helmond via privacy@sthelmond.nl. Mocht u een klacht in willen dienen, dan vindt u op www.socialeteamshelmond.nl onder ‘Klachten en Bezwaar’ hoe dat kan. 

Komt u er met Sociale Teams Helmond niet uit? Dan kunt u uw privacyklacht melden bij de AP. Twijfelt u of u een privacyklacht wilt of kunt melden bij de AP? Dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Meldpunt Privacy van de AP: 088 – 1805250. Een privacyklacht indienen kunt u alleen schriftelijk via het digitale meldingsformulier van de AP of per brief naar: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. 

Over deze privacyverklaring

Sociale Teams Helmond kan deze Privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op www.zo-helmond.nl. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via: 

Sociale Teams Helmond
Postbus 6050
5700 ET Helmond
088 – 00 17 300
info@sthelmond.nl 

Vragen en meldingen rondom uw persoonsgegevens of die te maken hebben met deze privacyverklaring kunt u sturen naar privacy@sthelmond.nl of per brief aan bovenstaand adres.